Posterunek Policji w Pieniężnie - Posterunki - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Posterunki

Posterunek Policji w Pieniężnie


ul. Dworcowa 21
14-520 Pieniężno
tel. 47 73 433 00, fax. 47 73 433 05 - w godzinach pełnionej służby

Całodobowa służba pełniona jest w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie

tel.47 73 432 00, 997, 112

 

 

KIEROWNIK POSTERUNKU

asp.szt. Monika Stogowska

tel. 47 73 433 10

 

 

POLICJANCI POSTERUNKU

asp.szt. Bartosz Kurowski

tel. 47 73 433 11

sierż.szt. Paweł Sołoducha

tel. 47 73 433 11

 

dzielnicowy gminy Lelkowo asp. Paweł Kutryb

tel. 47 73 433 08

komórkowy 517 216 800

dzielnicowy miasta Pieniężno asp. Paweł Białkowski

tel. 47 73 433 08

komórkowy 887 876 147

dzielnicowy  gminy Pieniężno asp. Rafał Jarzębski

tel.47 73 433 09

komórkowy 601 406 491

 

st.sierż. Katarzyna Domańska

tel. 47 73 433 00

 

 

Posterunek Policji w Pieniężnie obsługuje miasto Pieniężno oraz gminę Lelkowo. Dzielnicowym miasta Pieniężno jest mł.asp. Paweł Białkowski, gminy Pieniężno mł.asp. RafałJarzębski, gminy Lelkowo mł.asp. Paweł Kutryb.

więciej - zakładka Twój dzielnicowyPieniężno położone jest na obszarze Wzniesień Górowskich (teren Zielonych Płuc Polski) nad rzeką Wałszą w województwie warmińsko-mazurskim - od stolicy województwa dzieli je 70 km. Posiada dobre połączenie komunikacyjne (kolejowe i drogowe) na trasie tranzytowej do międzynarodowych przejść granicznych w Bezledach i Gronowie.

Gmina Pieniężno zajmuje powierzchnię 241 km², którą zamieszkuje około 7 300 mieszkańców, są to tereny typowo rolnicze, atrakcyjne pod względem turystycznym, posiadające przebogate walory kulturowe, poznawcze i historyczne.

Miasto Pieniężno jest siedzibą władz samorządowych. Jest gminą typowo rolniczą o profilu hodowli bydła, trzody chlewnej i upraw polowych. Dużą rolę odgrywa również gospodarka leśna i pszczelarska, która uzyskuje około 100 ton miodu rocznie. Brak jest natomiast rozwiniętego przemysłu. Posiada duże walory turystyczno-krajoznawcze m.in. bardzo atrakcyjny krajobrazowo rezerwat przyrody "Dolina Rzeki Wałszy", zabytki architektoniczne: Kościół św. Piotra i Pawła z XIV w., Zamek Kapituły Warmińskiej z XIV w. i Ratusz z XIV-XV w. obecnie odbudowywany oraz Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, które znajduje się w odległości 2 km od centrum miasta.

Powierzchnia ogólna wynosi 24143 ha, w tym:
- gminy - 23760 ha, z czego:  - 15905 ha stanowią użytki rolne, 5000 ha - lasy,
- miasta - 383 ha.

Miasto i gminę Pieniężno zamieszkuje ogółem 7294 mieszkańców, w tym:
- miasto – 3197 osób,  
- wieś - 4097.

 
Powrót na górę strony